sobota, 19 stycznia 2008

Batalion Przeciwlotniczy, Dywizja Pancerna Wehrmachtu 1944
HQ

1 ciężka komp. AA
Flak 8,8cm + SdKfz 7
Flak 2cm na Oplu

2 ciężka komp. AA
Flak 8,8cm + SdKfz 7
Flak 2cm na Oplu

3 lekka komp. AA
3 * SdKfz 7/2

Uwagi:
- OOB w większości dywizji nie odbiegało od powuższego schematu, najczęściej zamiast wymieniano 1-2 plutony SdKfz 7/2 na Sdkfz 7/1 oraz Flak 2cm na 3,7cm samobieżnego lub nie

1 komentarz: